คลังภาพ

ความรู้ธุรกิจเบื้องต้น : SWOT 4 คำเปลี่ยนธุรกิจ

ทำธุรกิจอะไรดี ถ้าคุณมีความคิดนี้ในหัวคุณต้องรู้จักคำว่า SWOT ก่อน

SWOT คือ รูปแบบการวิเคราะห์ธุรกิจโดยมีหลักในการวิเคราะห์คือ

S : Strengths (จุดแข็ง ) หมายถึงการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นของธุรกิจนั้นๆ เช่น สบุ่สมุนไพร มีจุดเด่น คือ ไม่ผลิตจากสารเคมีทำให้ดึงยอดขายจากกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่นิยมสารเคมีได้

W : Weaknesses (จุดอ่อน) หมายถึงการวิเคราะห์หาจุดอ่อนของธุรกิจเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข เช่น เงินทุนไม่พอ,ระบบการทำงานล่าช้า หากสามารถมองเห็นจุดอ่อนและตั้งสมมติฐานได้ จะทำให้การแก้ปัญหาถูกจุดและรวดเร็วขึ้น

O : Opportunities (โอกาส) หมายถึง การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจเช่น น้ำท่วมกรุงเทพอย่างหนัก เมื่อวิเคราะห์ด้วยหลัก O จะสามารถเจาะลึกหาโอกาสลงไปได้เรื่อยๆจากเหตุการณ์ใหญ่ 1 เหตุการณ์เช่น ดูแล้วจะเห็นได้ว่ามีช่องทางการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นเพราะน้ำท่วมมากมาย เช่น ขายเรือ,น้ำดื่ม,กู้รถ,บริการรับส่งด้วยเรือ เป็นต้น หรืออาจจะใช้วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางธุรกิจก็ได้

T : Threats (อุปสรรค) หมายถึง การวิเคราะห์หาสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจเพื่อหาหนทางแก้ไข

ถ้าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกแนะนำให้อ่าน บทความชุด ทำธุรกิจอะไรดี ? บทความสำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจ นะครับ
บทความนีถ้าจะเอาไปใช้ที่ไหนรบกวนให้เครดิตด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ^^

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s